C.J.I.O. Thomaes

Functie: Tandarts

[differentiaties]
Werkzame dagen  woensdag

Lid van een vakgerelateerde beroepsvereniging
[Gevolgde na- en bijscholing in afgelopen kalenderjaar [aantal] uur, waarvan [aantal] uur bij door het kwaliteitsregister goedkeurde trainingen.]
Big-registratienummer: 19036947402
Relatie tot de praktijk: In Dienst

Terug naar overzicht