P.J.F. de Booy

Functie: Tandarts

[differentiaties]
Werkzame dagen  ma / di /do

Ingeschreven in het vakgerelateerde kwaliteitsregister
Lid van een vakgerelateerde beroepsvereniging
Gevolgde na- en bijscholing in afgelopen kalenderjaar 15 uur, waarvan [aantal] uur bij door het kwaliteitsregister goedkeurde trainingen.
Big-registratienummer: 09020153902
Relatie tot de praktijk: Eigenaar

Terug naar overzicht